"Jeg tror ikke på sjangere, jeg tror på musikk som har et punkt hvor du treffer et annet menneske." Disse ordene tilhører Ole Paus. Og kanskje er det mitt lille musikalske motto. For meg handler ikke musikk om å definere grenser om hva som er innenfor og utenfor, bra eller dårlig. Musikk er en måte å kommunisere på som i sin mest verdifulle form, uavhengig av sjanger, skaper gode møter mellom oss mennesker. Og jeg trenger selv å være skapende. La impulser og inntrykk påvirke hva jeg selv vil uttrykke. Og så arbeide frem hvordan det hele skal lede frem til et klingende resultat.

Velkommen til å utforske siden min! 

"Jeg vet en sang"

Høsten 2022 utgis en salmebok med nye tekster og nyskrevet musikk. Boken inneholder 105 titler hvor tekstene er skrevet/oversatt av Dag Kaspersen, musikken er skrevet av Trond Akerø-Kleven. Boken utgis på Lyche Musikkforlag AS.

Hele verket består totalt av tre bøker; en hovedbok med melodier og besifring, en koralbok med orgel/klaversatser til alle titlene og en bok med korsatser til et stort utvalg av melodiene. Denne boken har satser for både blandet kor SATB og damekor SSA. I tillegg finner man endel alternative satser og variasjonssatser til flere av salmene.

Boken er gitt en rik illustrasjon med motiver fra utvalgte malerier av kunstneren Anne Ruud Stuve. 

"Jeg vet en sang" kan bestilles via Lyche Musikkforlag sine nettsider, enten kun hovedboken eller alle tre bøkene samlet. Gå til nettbutikken her